Keman Okulu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Keman Dersleri

Keman Dersleri

Keman derslerinde her yaş ve seviye için ayrı eğitim programı uygulanır ve derslere solfej, armoni ve müzik teorisi eğitimi dahildir. Keman Okulu'nda öğrencinin seviyesi, tercihi, ve yaşına göre aylık ders sayısı ve ders süreleri konusunda çeşitli seçenekler mevcuttur. Yazılı ve görsel materyaller (Nota, kitap, CD, VCD vb.leri) ve enstrüman seçimi konusunda gerekli yardım öğretmen tarafından sağlanır. Dersler isteğe göre öğrencinin ya da öğretmenin evinde yapılabilir.

Dersler İngilizce ya da Türkçe olarak yapılabilir.


Keman Eğitimi Müfredatı

Başlangıç Düzeyi

Kemanın kökeni ve tarihi gelişimi hakkında temel bilgiler

Kemanın kısımlarının, tellerinin ve yayın tanıtılması

Genel duruş

Yay ve kemanın tutuşu

Yayın yerleştirilmesi

Sol elin ve parmakların yerleştirilmesi ve 1. pozisyonun tanıtılması

Tel değiştirme

Yayın bölümlerinin tanıtılması (Tam ve yarım yay kullanımıyla uç, orta ve dipte yay çalışmaları)

Temel yay teknikleri (detaşe ve legato)

Nota okuma ve 1. pozisyonda notaların konumlarının tanıtılması

Bir oktav majör ve minor gamlar

Akort etme

Temel etüd ve egzersizler (Dancla Op. 84, Sitt, Wohlfart Op.45-Kitap I, Suzuki-Vol. I-II, Ömer Can I vb.leri)

Temel melodi ve müzik parçaları (Suzuki I-II, Ömer Can I vb.leri)

Pozisyon değiştirme ve 2. ve 3. pozisyonların tanıtılması (Wohlfart Op.45 Kitap II, Kayser Op.20 vb.leri)

Konçerto (Rieding Si minör Keman Konçertosu, Accolay Violin Concerto No. 1, Seitz-Sol Majör Keman Konçertosu No:2, Rode-Keman Konçertosu No:7 vb.leri)

Orta Düzey

Pozisyon değiştirmenin geliştirilmesi ve 4, 5 ve 6. pozisyonların tanıtılması

Etüd ve egzersizler (Kayser, Kreutzer, Schradieck, Sevcik, Mazas Op.36, Fiorillo vb.leri)

Martele, sautille, tremolo yay teknikleri ve aksan (vurgu) tekniği

Vibrato ve tril çalışması

Pizzicato çalım tekniği

Çift ses çalma tekniği

İki oktav majör ve minör gamlar

Parçalar (C.M. von Weber-Country Dance, Dvořák-Humoresque, J.H. Fiocco-Allegro vb.leri)

Sonat (Corelli- La Folia, Handel Sonat No: 3 vb.leri)

Konçerto (Vivaldi-Sol minör Keman Konçertosu, J.S Bach-La minor Keman Konçertosu, Viotti Keman Konçertosu No. 23, Charles de Bériot-Keman Konçertosu Op.76 No:7)

İleri Düzey

İleri pozisyonların tanıtılması

İleri düzey yay teknikleri (staccato, tenuto, spiccato, portato, col legno)

Etüd ve egzersizler (Flesch, Rode, Dont, Gavinées, Paganini)

Üç Oktav Gamlar

Çift ses gamlar (üçlü, altılı, oktav ve onlu)

Kromatik Gamlar

Sonatlar (Mozart, Beethoven, Brahms, Grieg vb.leri)

Konçertolar (Mozart-Keman Konçertosu No: 2, Bruch-Keman Konçertosu No:1 Sol minör, Mendelssohn-Keman Konçertosu, Wieniawski Keman Konçertosu No:2, Kabalevsky-Do major Keman Konçertosu, Khachaturian-Keman Konçertosu)

J.S. Bach (Solo Sonat ve Partitalar)

Parçalar (Wieniawski-Mazurka Obertasse, Kreisler-Caprice Viennois, Praeludium and Allegro vb.leri)